نماي ته جنين

تعريف

ورود نشيمنگاه يا اندام هاي پائيني جنين در لگن مادر را ((نماي ته)) گويند.

 

علل

 • رحمي که بطور غيرطبيعي در داخل آن ديواره اي وجود دارد.

 • وجود غده خوش خيم در داخل رحم

 • ناهنجاريهاي جنيني

 • تنگي لگن

 • زايمانهاي زياد

 • چندقلويي

 • افزايش بيش از حد مايع کيسه آب جنيني

 • بزرگي غيرطبيعي سر جنين

 

عوارض

 • افزايش مرگ و مير مادر و نوزاد

 • افزايش احتمال سزارين

 • زايمان زودرس

 • ناهنجاريهاي مادرزادي جنين

 • صدمات جنين حين زايمان

 • طولاني شدن مدت زايمان

 • نامناسب شدن محيط زندگي داخل رحم براي جنين

 

درمان

 • زايمان به صورت طبيعي يا سزارين صورت مي گيرد ولي در روش سزارين، احتمال مرگ و مير نوزاد کمتر است.